Elektronske cigarete

Elektronske cigarete
Zdravje

Definicija in pomen za zdravje

Elektronska cigareta (eCigareta, e-cigareta) ali tudi elektronski inhalator oz. osebni inhalator, je elektronska naprava, ki simulira občutek kajenja klasične cigarete in je alternativa klasičnim tobačnim proizvodom. Za razliko od klasične cigarete, elektronska cigareta ne proizvaja dima temveč paro, ki vsebuje nikotin (pri uporabi brez-nikotinskih eTekočin v pari NI nikotina). Elektronska cigareta deluje tako, da s pomočjo segrevanja spreminja eTekočino oz. polnilo iz tekočega stanja v aromatično paro, podobno dimu. Para, ki jo proizvede elektronska cigareta, vsebuje le nekaj poznanih snovi, za katere velja, da niso strupene in so varne za človeško uporabo. Vse snovi, prisotne v e-cigaretah, z izjemo nikotina, se uporabljajo v prehrambeni in kozmetični industriji.

Elektronska cigareta uporabnikom omogoča vnos nikotina v telo na skoraj enak način kot pri uporabi navadne cigarete. Pogostokrat je označena (čeprav to ne velja uradno) kot pripomoček za odvajanje od kajenja oz. kot nadomestek tobaku ter klasični cigareti. Uporabniki elektronske cigarete se pogostokrat rešijo odvisnosti od nikotina tako, da postopno zmanjšujejo vsebnost nikotina v e-tekočinah in nato opustijo tudi uporabo elektronske cigarete. Na trgu se pojavlja veliko število različnih elektronskih cigaret, ki se razlikujejo po kvaliteti, obliki in načinu delovanja. Poleg vseh opisanih lastnosti pa velja, da je uporaba elektronske cigarete tudi veliko cenejša oblika kajenja, saj je dolgoročni strošek uporabe v primerjavi z klasičnimi cigaretami precej nižji.

Med posameznimi EC obstajajo velike razlike v obliki, izgledu in kompleksnosti, čeprav so na splošno sestavljene iz podobnih komponent in delujejo na podoben način.

Poznamo tri generacije EC. Novejše spodbujajo uporabnike k eksperimentiranju, sestavljanju svoje lastne EC iz posameznih delov, k uporabi EC z veliko močjo tja do 100 W ter k mešanju lastnih tekočin in arom. EC večinoma proizvajajo veliko aerosola, zaradi česar je njihova uporaba precej opazna, obstaja pa novejša skupina EC, ki ne sodi v nobeno od omenjenih treh generacij.

Različne generacije elektronskih cigaret (vir: slike z interneta):

Prva generacija EC Najpogosteje so podobne konvencionalnim cigaretam, lahko tudi cigaram ali pipam. Namenjene so  ali  enkratni  uporabi  ali  pa uporabnik menja prednapolnjene vložke s tekočino. V nobenem primeru uporabnik ne pride v stik s tekočino.              

Druga generacija EC (t. i. sistemi »tank«)  Večinoma imajo obliko nalivnega peresa, močnejšo baterijo in transparentni rezervoar  za  ponovno   polnjenje,   ki  ima večji volumen kot vložki pri prvi generaciji. V rezervoar uporabnik sam naliva tekočino iz posebnih stekleničk, v katerih kupi tekočino.

Tretja generacija EC (t. i. sistemi »mod«)  So zelo raznolike in večje EC; uporabnik jih lahko iz posameznih  delov  sestavi  tudi sam po svojih željah.  So  kvadratne ali pravokotne oblike, prav nič podobne tobačnim izdelkom. Moč naprave je dosti večja kot pri zgodnejših izdelkih. Pri nekaterih je možno nastavljati temperaturo segrevanja tekočine in te EC posamezni strokovnjaki uvrščajo v četrto generacijo EC.     

Nova skupina EC (t. i. sistemi »pod«) Tvorijo zelo malo aerosola, so majhne in podobne USB-ključkom, tudi po velikosti. Podobno kot pri prvi generaciji tudi tu uporabnik menja zaprte prednapolnjene vložke z nikotinom in ne more nastavljati nobenih značilnosti izdelka. Hitro dovajajo visoke ravni nikotina. Ker so majhne in proizvajajo malo aerosola, jih je lahko skriti oziroma zakriti njihovo uporabo, kar je še posebno privlačno za mladostnike.     

Vpliv na zdravje

Varnost uporabe elektronskih cigaret pri dolgoročni zaenkrat še ni znana. Zaradi vsebnosti zdravju škodljivih snovi ne moremo trditi, da so varne za zdravje.

 • Ena od glavnih sestavin tekočine in aerosola elektronskih cigaret je nikotin. Ta lahko uporabnika zasvoji in ima škodljive učinke na zdravje. Med nosečnostjo lahko privede do prezgodnjega poroda in mrtvorojenosti ter je verjetno glavni posrednik škodljivih učinkov na razvoj pljuč pri še nerojenem otroku. Ima škodljive učinke na razvoj možganov pri še nerojenem otroku in mladostniku ter lahko privede do trajnih škodljivih vplivov na kognitivne (miselne) sposobnosti. Zaužitje večje količine nikotina naenkrat je lahko vzrok zastrupitve in tudi smrti.
 • Med glavnimi sestavinami tekočine in aerosola še vlažilci in različne arome, učinki dolgotrajnega vdihavanja vlažilcev ali arom pa na zdravje niso znani. Znano pa je, da vlažilca, ki ju vsebujejo elektronske cigarete, pri kratkotrajni uporabi lahko dražita oči in dihala, predvsem pri občutljivih posameznikih ali tistih z boleznimi dihal.
 • V tekočini in aerosolu elektronskih cigaret so našli tudi rakotvorne, dražilne in strupene snovi, njihova vsebnost je v različnih elektronskih cigaretah različna. V primerjavi s tobačnim dimom je koncentracija teh snovi v aerosolu elektronskih cigaret sicer nižja.
 • Aerosol elektronskih cigaret tako kot tobačni dim vsebuje tudi različne delce, ki prav tako škodujejo zdravju. Aerosol elektronskih cigaret vsebuje podobno število in velikost delcev kot tobačni dim.

Nikotin je škodljiv za otroke in mladostnike ne glede na to od kod izvira, iz cigarete, vodne pipe ali elektronske cigarete. Adolescenca (najstništvo) je kritično obdobje za razvoj možganov. Izpostavljenost nikotinu lahko v tem obdobju povzroči trajno škodo v procesu razvoja možganov, privede do zasvojenosti in vodi do trajne uporabe tobačnih izdelkov. Uporaba elektronskih cigaret se odsvetuje predvsem otrokom in mladostnikom, nosečnicam in ženskam, ki načrtujejo naraščaj, bolnikom s kroničnimi obolenji (predvsem dihal) in nekadilcem. Aerosol elektronskih cigaret ni le navadna para, v njem so škodljive snovi in delci, ki jih v zaprtih prostorih vdihavajo tudi osebe v bližini uporabnika elektronske cigarete. O tem, kako izpostavljenost aerosolu elektronskih cigaret vpliva na zdravje oseb v okolici, je za zdaj na voljo še malo podatkov, vendar pa ne moremo trditi, da aerosol ni škodljiv zdravju izpostavljenih oseb.

Pogosto se elektronske cigarete štejejo za izdelke za pomoč pri opuščanju kajenja ali se kot taki izdelki oglašujejo, vendar pa na podlagi obstoječih podatkov tudi ni možno zaključiti, da so elektronske cigarete učinkovita pomoč pri opuščanju kajenja. Da pa bi lahko te izdelke priporočali kot pripomočke za opuščanje kajenja (tako kot nikotinsko nadomestno zdravljenje in zdravila za opuščanje kajenja), bi jih bilo treba primerno testirati in bi morali biti ustrezno regulirani, da bi zagotovili učinkovitost in varnost uporabe. Priporočamo, da kadilci, ki želijo opustiti kajenje, pri tem uporabljajo preizkušeno in dokazano varne ter učinkovite izdelke, ki so na voljo v lekarnah ali jih predpiše zdravnik na recept.

Elektronske cigarete so kot potrošniški izdelek trenutno na voljo vsakomur, tudi mladoletnim, kar je še posebej zaskrbljujoče. Vse več raziskav iz držav, kjer je uporaba elektronskih cigaret med mladostniki in mladimi obsežna, kaže, da je pri mlademu človeku, ki sicer najverjetneje ne bi nikoli kadil, uporaba elektronske cigarete poveča verjetnost, da bo kasneje kadil tobačne izdelke. To se z večjo razširjenostjo uporabe elektronskih cigaret lahko v prihodnje zgodi tudi tam, kjer trenutno sicer še ne beležimo razmaha uporabe elektronskih cigaret. Za zdravje prebivalcev je zelo pomembno, da preprečimo zasvojenost novih generacij z nikotinom in prehod na kasnejše kajenje.

Kako se uspešno spopasti s tem izzivom?

Predlog Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov predstavlja tak celovit program ukrepov nadzora nad tobakom. Celovit program ukrepov nadzora nad tobakom v Sloveniji bi lahko pomembno zmanjšal razširjenost in posledice kajenja ter tako pomembno prispeval k izboljšanju zdravja prebivalcev naše države. Med najpomembnejšimi ukrepi v predlogu novega zakona so:

 1. Enotna embalaža
 2. Prepoved oglaševanja, promocije in razstavljanja tobačnih izdelkov
 3. Prepoved dovoljenja za prodajo tobačnih izdelkov
 4. Velika slikovno-zdravstvena opozorila
 5. Prepoved značilnih arom
 6. Strožje kaznovanje kršitev in izenačitev e-cigaret s tobačnimi izdelki pri oglaševanju, uporabi v prostoru, kjer je kajenje prepovedano
 7. Prepoved prodaje mladoletnim

Prvi Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je bil v Sloveniji sprejet leta 1996 in je privedel do pomembnega znižanja deleža kadilce. Učinke beležimo še danes. S prepovedjo kajenja v vseh zaprtih javnih prostorih ter višjo obdačitvijo (in s tem ceno) tobačnih izdelkov se je pomembno zmanjšala izpostavljenost tobačnemu dimu, potrošnja in število pokajenih cigaret. Med mladostniki se je pravtako pomembno zmanjšala razširjenost kajenja, kar je pomembno tudi za sodobne e-cigarete, saj so tarčna populacija mladostniki.

Ravno embalaža tobačnih izdelkov je pomemben del marketinga tobačnih izdelkov – naredi jih bolj prilačne, spodbuja potrošnjo tobačnih izdelkov, usmerja pozornost od zdravstvenih opozoril in zavaja k razmišljanju, da so e-cigarete manj škodljive kot druge. Če damo za primer Avstralijo, ki je deembra 2012 prva uveda enotno embalažo, lahko preverimo ugodne učinke ukrepa, ki bi se s sprejetim ukrepom beležili tudi v Sloveniji – znižanje števila kadilce, zmanjšanje razširjenosti med mladostniki (zvišanje starosti ob začetku kajenja), manjša potrošnja …

Ustrezna zakonska regulacija je potrebna ravno zaradi tega, ker e-cigarete vsebujejo številne škodljive snovi (rakotvorne, strupene, dražilne) in tako varnost dolgoročne uporabe elektronskih cigaret ni znana. Ne moremo trditi, da so varne za zdravje in tu ne gre zgolj za zasvojenost.

Kot potrošniški material so elektronske cigarete na voljo vsakomur, tudi mladostnikom, kar je posebej zaskrbljujoče. V mladostništvu se možgani še razvijajo in izpostavljenost nikotinu lahko v tem obdobju povzroči trajno škodo v procesu razvoja možganov. Hkrati pa poviša tveganje za to, da bodo ti mladostniki kasneje posegli po tobačnih izdelkih. Zato je pomembno, da se uvedejo ukrepi za preprečevanje elektronskih cigaret povsod, kjer je prepovedano kajenje tobaka. Kar se tiče zaprtih prostorov ni zadosti raziskav ali pasivna izpostavljenost aerosolu elektronskih cigaret predstavlja nično tveganje za zdravje. Zaradi pomanjkanje dokazov ne moremo trditi, da je neškodljivo.

Opozorila s strani zdravstvenih delavcev pa bi ravno nasprotno mogla biti zelo atraktivna, da bi pritegnila mladostnike, da jih preberejo. Ozaveščanje o škodljivosti e-cigaret bi se lahko vključilo v osnovnošolski in srednješolski program v okviru športne vzgoje ali kot dodatnega vsakoletnega predavanja.


V prejšnji objavi na blogu portala NajZdravnik si lahko preberete zanimiv prispevek o duševnih boleznih.

Vabljeni, da obiščete spletno trgovino Najzdravnik, ki ponuja pestro izbiro sodobnih medicinskih pripomočkov za preprečevanje in zdravljenje bolezni dihal.

Viri

NIJZ: https://www.nijz.si/sl/izjava-podpore-predlogu-zakona-o-omejevanju-uporabe-tobacnih-in-povezanih-izdelkov

Armendáriz-Castillo I, Guerrero S, Vera-Guapi A, Cevallos-Vilatuña T, García-Cárdenas JM, Guevara-Ramírez P, López-Cortés A, Pérez-Villa A, Yumiceba V Zambrano AK, Leone PE, Paz-Y-Miño C. Genotoxic and Carcinogenic Potential of Compounds Associated with Electronic Cigarettes: A Systematic Review. Biomed Res Int. 2019 Dec 19;2019:1386710.

Breitbarth AK, Morgan J, Jones AL. E-cigarettes-An unintended illicit drug delivery system. Drug Alcohol Depend. 2018 Nov 1;192:98-111.

Centers for Disease Control and Prevention. Outbreak of Lung Injury Associated with the Use ofE-Cigarette, or Vaping, Products. Dostopno na povezavi (3. 12. 2019): https://www.cdc.gov/tobacco/basic_ information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html

England LJ, Aagaard K, Bloch M, Conway K, Cosgrove K, Grana R, Gould TJ, Hatsukami D, Jensen F, Kandel D, Lanphear B, Leslie F, Pauly JR, Neiderhiser J, Rubinstein M, Slotkin TA, Spindel E, Stroud L, Wakschlag L. Developmental toxicity of nicotine: A transdisciplinary synthesis and implications for emerging tobacco products. Neurosci Biobehav Rev. 2017; 72: 176-189.

European Respiratory Society. ERS Position Paper on Tobacco Harm Reduction. Statement prepared by the ERS Tobacco Control Committee, May 2019. Dostopno na povezavi (3. 12. 2019): https://ers.app.box. com/v/ERSTCC-Harm-Reduction-Position

Flach S, Maniam P, Manickavasagam J. E-cigarettes and head and neck cancers: A systematic review of the current literature. Clin Otolaryngol. 2019 Sep;44(5):749-756.

Fracol M, Dorfman R, Janes L, Kulkarni S, Bethke K, Hansen N, Kim J. The Surgical Impact of E-Cigarettes: A Case Report and Review of the Current Literature. Arch Plast Surg. 2017 Nov;44(6):477-481.