Alkoholizem

Uvod Škodljivo pitje alkohola v Sloveniji predstavlja velik javnozdravstveni problem, ki vpliva na posameznika, njegovo družino in celotno družbo. Kar se tiče registrirane porabe čistega alkohola na prebivalca smo Slovenci v vrhu lestvice držav EU, zato moramo razmisliti o ukrepih, s katerimi bi osvestili prebivalce in zmanjšali porabo alkohola. Celovit prikaz področja Vpliv alkohola na […]

Zahvala ordinacijam

Število ordinacij na slovenskem portalu za iskanje zasebnih zdravnikov, zobozdravnikov in zdravnikov s koncesijo – NajZdravnik se veča iz dneva v dan. Z nami sodeluje že več kot 300 ordinacij iz celotne Slovenije! Obiskovalci portala lahko izbirate med preverjenimi ponudniki zasebnih zdravstvenih storitev. V iskalniku lahko zdravnike iščete glede na njihovo specialnost in lokacijo. Iščete […]

Urinska inkontinenca

Urinska inkontinenca je nenadzorovano uhajanje urina, ki se lahko pojavi v vseh starostnih obdobjih, pri obeh spolih, velja pa za eno izmed najpogostejših obolenj ženske populacije. Povzroča zdravstvene, higienske in socialne težave ter pomembno zniža kvaliteto življenja. Glede na naravo inkontince ločimo stresno urinsko inkontinenco, ki je najpogostejša, sledita ji mešana in urgentna urinska inkontinenca. […]

Zdravo staranje

Uvod Ločimo biološko (upad duševnih in telesnih sposobnosti) in kronološko (leta življenja) starost organizma – pri slednji ločimo tri kategorije: Mlajše starejše osebe: 65-74 let Starejše starejše osebe: 75 – 84 let Zelo stare osebe: > 85 let Poznamo še funkcionalno (položaj v družbenem okolju in človeka uporabnost v družbi) in doživljajsko oziroma psihološko starost […]

Socialne mreže in zdravje

Uvod Socialne mreže nudijo ljudem oporo, ki je eden od temeljev zdravja. Gre za mrežo socialnih odnosov, ki se gibljejo okrog ene osebe. Socialna opora deluje na individualni in tudi družbeni ravni.  Socialne mreže so lahko sestavljene bodisi iz ožje, širše družine, partnerjev, prijateljev, ali sodelavcev in kolegov. Pripadnost enemu takemu omrežju, kjer se vrši […]

Biomonitoring

Uvod Biomonitoring pomeni merjenje in spremljanje sprememb v organizmih, tkivih, tekočinah, celicah ali biokemijskih procesih, nastalih zaradi izpostavljenosti organizma različnim kemikalijam. Kadar govorimo o merjenju koncentracij snovi v krvi, urinu, semenski tekočini, izdihanem zraku, materinem mleku, laseh, nohtih ali v tkivih, je to humani monitoring (biomonitoring v ljudeh). V primeru, da ugotavljamo prisotnost snovi v […]

Hrup v urbanem okolju

Opredelitev hrupa Hrup je vsak nezaželen ali neprijeten zvok, ki kvarno vpliva na počutje in zdravje ljudi.  Hrup je vsak zvok, ki vzbuja nemir, moti človeka in škoduje njegovemu zdravju ali počutju in škodljivo vpliva na okolje. Okoljski hrup v stavbah, v katerih ljudje živimo in delamo in okrog njih, postopoma in stalno narašča v […]

Elektronske cigarete

Definicija in pomen za zdravje Elektronska cigareta (eCigareta, e-cigareta) ali tudi elektronski inhalator oz. osebni inhalator, je elektronska naprava, ki simulira občutek kajenja klasične cigarete in je alternativa klasičnim tobačnim proizvodom. Za razliko od klasične cigarete, elektronska cigareta ne proizvaja dima temveč paro, ki vsebuje nikotin (pri uporabi brez-nikotinskih eTekočin v pari NI nikotina). Elektronska […]

Duševne bolezni

Uvod Duševna bolezen oz. duševna motnja je oznaka za bolezni, ki so jim skupne različne kombinacije bolezensko spremenjenega mišljenja, čustvovanja, zaznavanja, motenega obnašanja, prizadetosti spoznavanja in spomina. Zaradi teh simptomov je bolnik prizadet, njegovo funkcioniranje je slabše, manj učinkovito rešuje vsakdanje probleme. Duševne bolezni so pogoste. Ocenjujejo, da za njimi trpi približno 25 % odraslega […]

Kaj je telerehabilitacija?

Uvod Telerehabilitacija je podaljšek rehabilitacije, saj omogoča bolje nadzorovano rehabilitacijo bolnika na domu. Z razvojem vizualnih tehnologij, tehnologij zaznavanja premikov in vedno cenejšega širokopasovnega interneta ter zmogljive opreme je vedno manj ovir in vedno več možnosti za telerehabilitacijo. Zaradi prepolnih rehabilitacijskih zavodov moramo iskati rešitve te problematike. Telerehabilitacija nam omogoča nadzor primerno izbranih bolnikov in […]